BOGHOLDERI OG HR

Brug mig som bogholder – af én af disse 3 grunde

Groft sagt kontakter du mig formentlig af én af følgende tre årsager:

 

Du får glæde af mig som tilknyttet bogholder, hvis …

… du driver en mindre eller mellemstor virksomhed
– hvor du kun periodisk/kortvarigt har brug for hjælp med bogholderiet.
– du har brug for en til at varetage dit bogholderi eller dele af det. (Du har ikke behov for en ekstra fuldtidsansat)

… du leder en større virksomhed – hvor du enten:
– ønsker hjælp til specifikke enkeltopgaver, du ikke kan løse in-house
eller
– har brug for en ekstra – kvalificeret – medarbejder i perioder med ferie, sygdom, særligt sæsonpres, ekstraordinær travlhed o.l.

… du er ejer eller iværksætter
– som indtil nu selv har stået for det hele, inkl. regnskab og bogholderi. Og nu er tiden inde til næste etape ift. at udvikle din virksomhed. Derfor giver du dig selv den fornødne tryghed ved at invitere en ekstern bogholder med ombord.

Matcher du nogenlunde én af ovenstående?

Eller er du en helt fjerde type?

Så læs enten videre herunder, eller ring til mig nu på +(45) 6116 9116.

NB: Leder du efter HR-løsninger? Så scroll (næsten) ned til bunden af siden.

 

Få en tolk: Sådan begår du dig sikkert på bogholdersk

 

Måske sidder du stadig med en grundlæggende tvivl:
”Hvordan ved jeg – i forvejen – om en eksternt tilknyttet bogholder passer til min situation?”

Lad os se på dét:

Taler du godt engelsk?
Det gør du sikkert.
Måske også tysk. Og hvem ved … måske endda spansk, fransk eller andre eksotiske sprog.

Skønt.
Det åbner en masse døre for dig og stiller dig stærkere i en lang række situationer.

Du har nok også en god fornemmelse for, hvor grænsen for din sprogforståelse går; om du fx klarer dig fint i
hverdagssamtaler, men helst ikke gennemfører afgørende forretningsmøder på rumænsk eller finsk.

Du vil sikkert ikke risikere at overse spidsfindige (og kostbare) sproglige nuancer og meningsforskelle.


Men hvorfor nævner jeg nu dét?

Fordi ’bogholdersk’ burde skrives på listen over vigtige forretningssprog.

Ja, faktisk burde det have en særlig fremtrædende plads – for bogholdersk er et lumsk sprog … fordi ordene
ligner noget, de fleste af os intuitivt genkender og forstår.

Men det gør de fleste af os ikke.

Og det er risikabelt for vores business, når vi tror, vi forstår noget, men tager grueligt fejl.

Bevis?

Kast et blik på nedenstående liste – med nogle af de opgaver, jeg kan hjælpe dig med i dit bogholderi.

Du genkender og forstår sikkert de fleste af ordene. Men – hånden på hjertet – hvor mange af opgaverne hér føler
du dig selv fuldt rustet til at bære ansvaret for?

 

Du kan få min hjælp til disse opgaver i dit bogholderi:

KREDITORBOGHOLDERI

 • Bogføring af indkomne fakturaer (omk. fakturaer/købsfakturaer)
 • Afstemning af kontoudtog
 • Betalinger til leverandører

DEBITORBOGHOLDERI

 • Hjælp til fakturering
 • Bogføring af indbetalinger
 • Rykkerprocedure ved for sen betaling
  .

FINANSBOGHOLDERI

 • Bogføring af bankposteringer
 • Afstemning af bank
 • Bogføring af afskrivninger
 • Bogføring af tilgange/afgange, anlægsaktiver
 • Bogføring af hensættelser/periodiseringer
 • Momsafstemning/afregning

AFSTEMNING BALANCEPOSTER

– herunder fx:

 • Lager
 • Anlægskartotek
 • Mellemregninger
 • Lån
 • Skyldige lønposter m.fl

BEMÆRK OGSÅ: Hvis fokus i en periode har været et andet sted i din virksomhed og bogholderiet er blevet forsømt, kan jeg også hjælpe dig med at komme på fode igen – og få tingene sat i system – så det bliver nemt og overskueligt at komme videre derfra.

Når du lader mig stå for dele (eller det hele) af ovenstående, ved du, at der er styr på dit bogholderi.

Jeg taler nemlig flydende bogholdersk – inkl. alle de knap så kendte lokale og specialiserede dialekter …

Og jeg mestrer systemer som E-conomic, Dinero, Navision, Axapta, C5 m.fl.

Når du bruger mig, hyrer du mig enten på timebasis eller til et aftalt, afgrænset projekt. Timeprisen for noget af ovenstående ligger typisk på 450 kr. pr. time. Den præcise pris aftaler vi, før arbejdet går i gang.

Kontakt mig nu på +(45) 6116 9116 – og lad os tage en uforpligtende, indledende snak.

 

Eller læs først endnu mere om dine muligheder herunder …

 

Rekruttering, forretningsgangsbeskrivelser og andre afgrænsede specialopgaver

Måske ønsker du at fastansætte en bogholder i din virksomhed – men har brug for kvalificeret hjælp til at sortere i ansøgninger og udvælge de bedst egnede kandidater til interview?

Den opgave løser jeg også gerne for dig.

Eller du overvejer måske at opnå større fleksibilitet, når viden og arbejdsområder/arbejdsgange skal overdrages fra én medarbejder til en anden – fx ved spidsbelastninger, sygdom eller personaleskift?

Her hjælper jeg din virksomhed med at beskrive forretningsgange vedrørende bogholderi, så det bliver nemt og gnidningsfrit for andre at tage over og løfte opgaven videre.

Ekstra gevinst: Når jeg alligevel gennemgår din nuværende forretningsgang, gør jeg dig også opmærksom på, hvis jeg finder områder, som kan løses langt mere effektivt, sikkert og økonomisk rentabelt.

Og det gør jeg som regel.

 

Tilkaldehjælp til HR og løn i dit firma?

Jeg har lagt mærke til, at HR ofte betyder noget lidt forskelligt for folk …

… så for en ordens skyld får du her en kort oversigt over, hvad jeg kan hjælpe dig med af HR-relaterede opgaver:

LØNBEHANDLING OG -AFREGNING

 • Timelønnede
 • Månedslønnede
 • Funktionærer

Refusion:

 • Sygdom
 • Kursus etc.

Indberetninger til:

 • Barselsfonde
 • Arbejdsgiverforeninger
 • Dansk Statistik
 • m.fl

PERSONALERELATEREDE OPGAVER

 • Overenskomster
 • Ansættelser og afskedigelser
  – efter de gængse regler på området
 • Beregning af hensættelser
  – fx skyldige feriepenge

Tilrettelæggelse af digitale arbejdsgange:

 • Digital postkasse, e-boks
 • Virk.dk
 • Skat.dk
 • Div. banksystemer
 • Funktionsadskillelse
 • Overordnet: styr på, hvem der har – og skal have adgang til hvilke oplysninger i dit firma

Desuden har jeg i forvejen erfaring med en række lønsystemer – herunder Danløn og Dataløn.

Lad os tage snakken – uanset om du overvejer hjælp til HR, løn eller bogholderi.

Få fat på mig på +(45) 6116 9116.

Kontakt mig